Revize OK

Prohlídky a kontroly ocelových a hliníkových konstrukcí

Výchozí prohlídky nových ocelových konstrukcí.

Běžné prohlídky ocelových konstrukcí u provozovaných zařízení.

Podrobné prohlídky ocelových konstrukcí.

Mimořádné prohlídky ocelových konstrukcí.

Prohlídky použitelnosti ocelových konstrukcí.

Měření tlouštěk ocelových konstrukcí a technologických zařízení (opotřebení korozí a otěrem).

Vyhotovení zpráv z kontrol a prohlídek.

Průzkum střech

Vizuální prohlídka a zmapování stavu střechy včetně popsání vad.

Průzkum střech – rekognoskace stavu střechy.

Ověření skutečné skladby střešními sondami rozřezáním či rozebráním části střechy. Zjištění stavu, tlouštěk a vlhkosti jednotlivých vrstev. Zjištění skutečné skladby střechy včetně provedení záplat v místě sond.

Zhotovení fotodokumentace při provádění průzkumu střech.

Poradenství

Spolupráce při provádění rozborů poruch ocelových konstrukcí a upozorňování provozovatelů zařízení na opakující se poruchy.

Posouzení podkladových materiálů pro provádění oprav ocelových konstrukcí střech a budov.

Stanovení způsobů a četností provedení diagnostických a kontrolních činností u vybraných zařízení.

Zpracování podkladů pro zadávací podmínky oprav konstrukcí.

Zpracování harmonogramů revizí.

Letecké snímkování

Inovativní řešení revizí střech
na nedostupných místech

Kontaktujte nás

Navazující činnosti

Bezpečnost práce

Bezpečnostní technik – Poradenství – Audity – Dokumentace BOZP

Korozní technik

Nátěrové systémy – Poradenství

Revize VTZ

Revize, kontroly, inspekce, zkoušky. Plynová, tlaková, elektrická a zdvihací zařízení.

Nač mít více dodavatelů?

Zajistíme pro Vás vše z jednoho místa

Může Vás také zajímat

Koordinátor BOZP

Plán BOZP – Kontroly na staveništi – Poradenství

Požární ochrana

Technik požární ochrany – Audity – Dokumentace PO – Poradenství

Kotvící systémy

Výroba – Montáž – Revize

Pracovní prostředí

Akreditovaná měření – Poradenství – Kategorizace prací – Ergonomie

Odborné kurzy

BOZP – PO – Vyhrazená technická zařízení – Ekologie – Chemické látky – Kvalita

E-learning (CZ a AJ)

BOZP – PO – Řidiči referenti

Zkoušky OZO

Přípravné kurzy – Periodické zkoušky OZO – Zkoušky OZO

Konference

Semináře a odborné konference

Systém MEDIC 1

Monitoring základních životních funkcí zaměstnanců osamocených na pracovištích

Systém APPL

Hodnocení psychofyziologické zátěže zaměstnanců na pracovišti – stresu

Ergonomie

Ergonomický simulační systém 3D systém

Psychologie

Psychologické poradenství a vyšetření

Provozní ekologie

Podnikový ekolog – Odpadový hospodář – IPPC

Chemické látky

Bezpečnostní listy – Pravidla – REACH

Dendrologie

Dendrologický průzkum – Posudky – Hodnocení a oceňování dřevin

Zakázková výroba OOPP

Klasické montérky – Nehořlavé montérky – Hliníkové pláště – Rukavice

E-shop OOPP

Nabídka produktů naší šicí dílny

Prádelna

Praní – Chemické čištění – Opravy OOPP

Kvalita

QMS, EMS, OHSAS – Výrobková certifikace – Metrologie

Chemické analýzy

Paliva – Kovy – Hutní suroviny – Oleje – Koksárenství – Vody

Mechanické testy

Kovy – Ocelová a textilní lana – Trubky – Dráty a kordy – Metalografie

Tepelné zpracování

Tavby – Odlévání oceli a litiny – Tepelné zpracování