Psychologie

Příjemné prostředí

Setkání s psycholožkou probíhá v příjemném, bezpečném a respektujícím prostředí.

Ověřené metody

Používáme ověřené psychodiagnostické metody.

Anonymita

Samozřejmostí je individuální přístup, anonymita a mlčenlivost.

Nabízené služby pro firmy a veřejnost

Pořádání školení a přednášek

 • Získáte informace na téma vlivu stresu na lidský organismus.
 • Doporučíme Vám, jak chránit a upevňovat svoje duševní zdraví.
 • Zjistíte, jaké strategie používáte při zvládání stresových situací.
 • Naučíte se jednoduché a rychlé techniky zvládáni akutního stresu.

Posuzování osobnostních předpokladů pro výkon vybraných funkcí

Psychologické poradenství

 • V oblasti osobního rozvoje a sebepoznání.
 • Při řešení konkrétního problému a hledání správného směru pro svoji další cestu.
 • Pro zjištění souvislostí s napjatou situací nebo problémem.
 • Pro porozumění sobě i událostem, uvědomění si pocitů, myšlenek, postojů a získání lepší náhledu na (problémovou) situaci.
 • Ve vztahových problémech, při zvýšené pracovní zátěži a stresu, při řešení aktuálních problémů a ventilaci emocí.

Nabízené služby pro školy

Pomoc při volbě dalšího vzdělávání a profesní orientace žáků

Přednášky pro žáky nebo pedagogy

 • Mezilidské vztahy – interaktivní přednáška, která má za cíl podpořit dobré vztahy mezi žáky a uvědomit si důležitost (dobrých) vztahů ve svém životě.
 • Šikana a kyberšikana – přednáška přispívá k boji proti násilí ve školách a upozorňuje na nebezpečí používání komunikačních a informačních technologií.
 • Psychohygiena – vliv stresu na lidský organismus, praktické doporučení týkající se ochraně a upevnění duševního zdraví a zvyšování odolnosti organizmu. Nácvik jednoduchých relaxačních technik (antistresové dýchání, relaxace, prvky arteterapie).

Kontaktujte nás

Navazující činnosti v oblasti BOZP

Bezpečnost práce

Bezpečnostní technik – Poradenství – Audity – Dokumentace BOZP

Systém APPL

Hodnocení psychofyziologické zátěže zaměstnanců na pracovišti – stresu

Nač mít více dodavatelů?

Zajistíme pro Vás vše z jednoho místa

Kontaktujte nás

Může Vás také zajímat

Koordinátor BOZP

Plán BOZP – Kontroly na staveništi – Poradenství

Požární ochrana

Technik požární ochrany – Audity – Dokumentace PO – Poradenství

Pracovní prostředí

Akreditovaná měření – Poradenství – Kategorizace prací – Ergonomie

Ergonomie

Ergonomický simulační systém 3D systém

Revize VTZ

Revize, kontroly, inspekce, zkoušky. Plynová, tlaková, elektrická a zdvihací zařízení.

Revize konstrukcí

Hliníkové a ocelové konstrukce – Střešní pláště

Kotvící systémy

Výroba – Montáž – Revize

Korozní technik

Nátěrové systémy – Poradenství

Odborné kurzy

BOZP – PO – Vyhrazená technická zařízení – Ekologie – Chemické látky – Kvalita

E-learning (CZ a AJ)

BOZP – PO – Řidiči referenti

Zkoušky OZO

Přípravné kurzy – Periodické zkoušky OZO – Zkoušky OZO

Konference

Semináře a odborné konference

Provozní ekologie

Podnikový ekolog – Odpadový hospodář – IPPC

Chemické látky

Bezpečnostní listy – Pravidla – REACH

Dendrologie

Dendrologický průzkum – Posudky – Hodnocení a oceňování dřevin

Letecké snímkování

Inovativní řešení revizí střech na nedostupných místech – Letecká fotografie a letecké video

Zakázková výroba OOPP

Klasické montérky – Nehořlavé montérky – Hliníkové pláště – Rukavice

E-shop OOPP

Nabídka produktů naší šicí dílny

Prádelna

Praní – Chemické čištění – Opravy OOPP

Kvalita

QMS, EMS, OHSAS – Výrobková certifikace – Metrologie

Chemické analýzy

Paliva – Kovy – Hutní suroviny – Oleje – Koksárenství – Vody

Mechanické testy

Kovy – Ocelová a textilní lana – Trubky – Dráty a kordy – Metalografie

Tepelné zpracování

Tavby – Odlévání oceli a litiny – Tepelné zpracování