Přechod na ČSN EN ISO 45001:2018

Vážení klienti,

na základě dlouhodobého působení společnosti ENVIFORM a.s. v oblasti BOZP, PO a jakosti pro celou řadu společností si Vám dovolujeme nabídnout spolupráci v oblasti zabezpečení přechodu z normy ČSN OHSAS 18001:2008 na normu ČSN EN ISO 45001:2018.

ÚVODEM:

Ke dni 01.10.2018 byla vydána dlouho očekávaná norma ČSN EN ISO 45001:2018 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití s účinností k 01.11.2018.

Norma ČSN EN ISO 45001:2018 je náhradou dosud platné normy ČSN OHSAS 18001:2008 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky a ČSN OHSAS 18001:2009 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Směrnice pro implementaci OHSAS 18001:2007.

Organizace nyní certifikované podle OHSAS 18001 mají přechodové období, stanovené do 12. března 2021 na dosažení souladu s novou normou ISO 45001.

ENVIFORM a.s. si Vám dovoluje nabídnout

– pomoc s identifikaci rozdílů v rámci stávající a nové normy pro splnění nových požadavků,

– pomoc s vytvořením implementačního plánu,

– aktualizaci případně přípravu nové dokumentace pro splnění nových požadavků,

– spolupráci s příslušným certifikačním orgánem,

– provedení školení zaměstnanců,

– provedení interního auditu před certifikací.

Přechod na novou normu lze v některých případech provést již v rámci plánovaných dozorových auditů.

V případě Vašeho zájmu prosím zašlete poptávku na email martin.mikula@trz.cz a my Vám rádi zašleme cenovou nabídku na tuto službu.