Nová služba - zpracování a aktualizace Pokynů

Od 1.5.2020 došlo ke změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění zákona č. 205/2020 Sb. Z hlediska chemických látek byla zrušena povinnosti vypracovávat a projednávat text písemných pravidel o bezpečnosti, ochraně zajišťující zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými láskami a směsmi.

Nicméně, zaměstnavatel má stále povinnost dle zákoníku práce vyhodnocovat rizika chemických činitelů na pracovišti a s výsledkem seznámit zaměstnance.

V souvislosti s výše uvedenými změnami a povinnostmi nabízíme klientům zpracování a aktualizaci Pokyny bezpečnosti a ochrany zdraví při manipulaci s chemickými látkami a směsmi. Součástí služby je rovněž seznámení zaměstnanců s těmito pokyny a školení. Pro více informací nás kontaktujte na tel. 558 532 682 , 724 438 113.