Novela nařízení REACH z pohledu bezpečnostních listů

Dne 26. června 2020 byla uveřejněna novela nařízení REACH – Nařízení Komise (EU) 2020/878, ze dne 18. června 2020, která mění přílohu II, tj. požadavky na sestavení bezpečnostních listů. Nahrazuje nařízení (EU) 2015/830. Toto nové nařízení je účinné od 1. 1. 2021. Bezpečnostní listy, které nejsou v souladu s Nařízením Komise (EU) 2020/878 musí být revidovány
nejpozději do 31. prosince 2022.

V souvislosti s výše uvedenými požadavky nabízíme klientům revize bezpečnostních listů. Pro více informací nás kontaktujte na tel. 558 532 682 , 724 438 113.