Robotizace pracoviště kvantometrie

Laboratoř kvantometrie společnosti ENVIFORM rozšiřuje robotizovaný komplex. Díky společnému záměru a za významné podpory vedení Třineckých železáren (TŽ) vznikl projekt robotizace přípravy a testování zkušebních vzorků z provozů TŽ a jejich dceřiných společností.

Integrace dvou nových robotických manipulátorů, společně s nadřazeným řídícím systémem do procesu zkoušení, nově umožňuje testování vybraných materiálů a produktů TŽ v plně autonomním režimu. Okamžikem odeslání vzorku potrubní poštou z provozu, přebírá aktivitu automatizovaný systém. První z manipulátorů – ABB IRB 1200 – se stará o jeho příjem z potrubní pošty a následnou distribuci vzorků materiálu k dalšímu zpracování.

Pro druhou fázi – obsluhy frézky, brusky a spektrometru, byl zvolen kolaborativní robot výrobce Univerzal Robots. Robotické rameno je velmi lehké, prostorově úsporné a snadno nastavitelné a překonfigurovatelné, což patří k hlavním přednostem. Čím se však zásadně liší oproti standardním průmyslovým a většinou jednoúčelovým manipulátorům, jsou bezpečnostní systémy kolaborativního robota, umožňující instalaci hned vedle lidských pracovníků bez ochranných bariér.

O součinnost a kooperaci jednotlivých integrovaných zařízení, stanovení priorit při zkoušení až po zasílání výsledků analýz materiálů v řádech několika minut zpět na provozy se stará nadřazený řídící systém.

Robotizace pracoviště kvantometrie je dalším krokem k naplnění vize Industry 4.0 firmou ENVIFORM a Třineckými železárnami.