O nás

1999

Rok vzniku

340

Počet zaměstnanců

8

Počet poboček

300 mil.

Roční obrat

Z historie společnosti

1999

Vznikla společnost (pod názvem Třinecký Vkus, s.r.o.) jako úspěšný projekt při restrukturalizaci Třineckých železáren, a.s. Tento projekt měl za cíl v první etapě zaměstnávat osoby se změněnou pracovní schopností, které by na trhu práce měly nulovou šanci. S podporou dotačních prostředků vznikla šicí dílna na výrobu ochranných pracovních prostředků (OOPP), v této době firma zaměstnávala prvních 25 pracovníků.

2000 a 2001

Došlo k rozšíření poskytování OOPP o jejich údržbu, praní, chemické čištění a distribuci.

2001 a 2002

Společnost rozšířila svoji podnikatelskou činnost v oblasti BOZP jejíž součástí bylo i pracovní prostředí. Projekt Třinecký Vkus se tak stal v roce 2001 vlastně první outsourcingovou firmou poskytující na trhu úplný výčet služeb v oblasti bezpečnosti a hygieny práce.

2002

Vzniklo nové středisko: Skupina měření emisí.

2003

Vznikla samostatná střediska: Ochrana čistoty vod, Ekologie a maloobjemové odpady, Obchod.

2004

Došlo ke změně názvu společnosti na ENVIFORM, s.r.o. Hlavním důvodem této změny byl fakt, že dosavadní název společnosti Třinecký Vkus, s.r.o. byl pro potenciální zákazníky zavádějícím, neboť byl spojován pouze s výrobou osobních ochranných pracovních prostředků.

2005

Vznikla pobočka v Ostravě-Vítkovicích, která začala poskytovat činnosti v oblasti bezpečnosti práce, životního prostředí, systému kvality a ekologie. V další fázi rozšířila poskytovaní služeb o oblast metrologie a mechanického zkoušení.

2007

ENVIFORM, s.r.o. získal ochrannou známku a od té doby se symbol ® objevuje v logu společnosti. Rovněž vzniklo středisko Řízení a kontrola kvality.

2008

Významným posunem ve směřování rozvoje firmy byl přijatý multidisciplinární přístup k řešení problémů zákazníků napříč několika oblastmi.

2009

Valná hromada společnosti ENVIFORM, s.r.o. dne 14.5.2009 schválila přeměnu právní formy na akciovou společnost s účinností od 1.6.2009.
Téhož roku vzniklo Centrum laboratoří, které zahrnovalo laboratoř vod, laboratoř měření emisí, laboratoř pracovního a životního prostředí.

2009 a 2010

Působení firmy bylo rozšířeno o oblast revizí a chemických a fyzikálních analýz paliv, vod, plynů a olejů.

2010

Společnost překročila obrat 100 mil. Kč. V následujícím roce obrat zdvojnásobila.

2011

Poskytované činnosti byly rozšířeny v oblasti chemických rozborů a mechanických zkoušek.

2012

Byla zakoupena vlastní administrativní budova na ulici Jeřabinová 365 v Třinci.

2013

Ředitel společnosti získal ocenění Manažer odvětví 2012 a Finalista soutěže Manažer roku 2012. Společnost ENVIFORM a.s. převzala kontrolu nad firmou CZ FERMET s.r.o. v Kladně.

V červenci téhož roku společnost získala certifikát ratingového hodnocení ČEKIA Stability Award.

2014

Společnost rozšířila činnosti v Bohumíně v oblastech mechanického a chemického zkoušení, poradenské činnosti v oblasti BOZP, ekologie a revizí. Byla zřízena nová prodejna OOPP v areálu TŽ v budově Centrum zkušeben s novými produkty.

2015

Bylo zahájeno profesní vzdělávání a školení na pracovišti a firma koupiladron pro letecké snímkování.

Společnost získala certifikát “Prověřené společnosti” a ocenění Bisnode – CZECH Stability Award, které výrazně zvyšuje důvěryhodnost a poskytuje nezávislý pohled na finanční a nefinanční bonitu firmy. Firma obhájila certifikát Silného pracoviště potvrzující vhodně nastavené procesy řízení lidských zdrojů.

2016

Firma získala certifikát Prověřená společnost. Metoda APPL (Assessing Psycho-Physiological Load) byla oceněna v tureckém Istanbulu – CAI Award in Invention & Innovation. V rámci 1. ročníku mezinárodní výstavy INVENT ARENA byla společnost oceněna za ochranné rukavice, nehořlavý oděv a metodu APPL.

2017

Firmě bylo uděleno ocenění Bisnode – CZECH Stability Award. Byl ukončen vývoj, certifikace a došlo k zahájení výroby pohliníkovaného pláště chránícího před postřikem roztaveným kovem ENVI-ALUMINIUM.

V červnu bylo započato s poskytováním služeb na území Slovenské republiky.

2018

V rámci 2. ročníku mezinárodní výstavy INVENT ARENA získala společnost ocenění za všechny tři registrované exponáty (APPL, Monitorovací zařízení MEDIC 1, Systém pro monitorování úniku média z plynovodu) a obdržela hlavní cenu výstavy – Grand Prix.
V druhé polovině roku byla zřízena pobočka v Hranicích.
Středisko Kvantometrie bylo rozšířeno o robotické pracoviště.

2019

Firmě bylo uděleno ocenění Bisnode – CZECH Stability Award.

Společnost oslavila 20. výroční od svého založení.

Jsme na trhu již od roku 1999

Zajistíme pro Vás vše z jednoho místa

Kontaktujte nás

Certifikáty

Více zde

Sponzoring

 

Více zde

Ocenění

Více zde

Pojištění

Více zde